Monthly Archives: maart 2023

zo 04.06.2023 'ACROSS REALTIME',  Jim Campers, 14:00 — 20:00
Prev
Next

zondag 4 juni 2023
ACROSS REALTIME
Jim Campers

Across Realtime ambieert om het gegeven tijd te bekijken als een niet-lineaire structuur, waarin verleden, heden en toekomst in elkaar vervlechten. Het traditionele lineaire begrip van tijd, dat we meten met kalenders en klokken, wordt uitgedaagd.

Het LongNow-project is gewijd aan het vastleggen van momenten van tijdelijke instabiliteit door plaatsen en objecten te verkennen waar verschillende tijden samenkomen. Op die manier inspireert kunstenaar Jim Campers tot een herconfiguratie van de tijd en een ontmanteling van het lineaire gezichtspunt ervan.

Hij nodigt het publiek uit om zich te verdiepen in een in de tijd verplaatste wereld, gepresenteerd als een omgekeerde pareidolie die de visuele nauwkeurigheid misleidt. LongNow biedt een tijdreis, op zoek naar een elementaire kracht die zijn eigen magie uitoefent voorbij de horizon van zichtbaarheid en herkenning. Het is bijna een soort toekomstige archeologische onderneming, die een verkenning van een speculatieve tijd presenteert, vanuit de toekomst of het verleden, of misschien zelfs gezien vanaf de andere kant.

In wezen is het LongNow-project een oneindige en niet-lineaire puzzel, doordrenkt met sciencefiction, magie en bedrieglijke verhalen. Het daagt ons begrip van tijd uit en presenteert een wereld waarin de camera, natuurkundige wetten, objecten en wijzelf afzonderlijk en onafhankelijk functioneren, waardoor een spiegelwereld van autonome acties ontstaat.

 

(Pareidolia is de neiging van perceptie om een betekenisvolle interpretatie op te leggen aan een vaag stimulus, meestal visueel, zodat men een object, patroon of betekenis ziet waar er geen is. Veelvoorkomende voorbeelden zijn het waarnemen van dieren, gezichten of objecten in wolkenformaties, het zien van gezichten in levenloze objecten of maanpareidolie. Het concept van pareidolie kan zich uitstrekken tot het waarnemen van verborgen beelden in omgekeerde of sneller- of langzamer-dan-normale snelheden afgespeelde opgenomen muziek, en het horen van stemmen of muziek in willekeurig geluid.)