Monthly Archives: februari 2018

za 09.06.2018 'The Selection',  Karin Hanssen, 16:00 — 20:00
Prev
Next

Karin Hanssen
The Selection

Salon blanc, een ‘one day art project room’, toont tentoonstellingen waarvan de duur beperkt wordt tot één moment. Tijd speelt in het werk van Karin Hanssen evenwel een grote rol en is prominent aanwezig in de vorm van de terugblik die gevangen zit in elk schilderij. De beelden die ze maakt zijn gebaseerd op gevonden fotografisch bronnenmateriaal uit het verleden die ze transcribeert naar het canvas. Deze verplaatsing in tijd en medium heeft een enorme impact op de lezing van het beeld en vooral op de tijdservaring, zonder dat het beeld zelf ingrijpend verandert. Een foto is een vluchtige getuigenis van een vastgelegd moment uit het verleden, een schilderij is dat niet. Een schilderij heeft een trage lezing. Het heeft die directe band met de werkelijkheid niet, wel met de kunstgeschiedenis, met het verleden, het heden en de toekomst . Door die ingrijpende transformatie in de lezing en betekenis van een beeld, die vooral door de context bepaald wordt en niet zozeer door ingrepen in de index van het beeld, grijpt ze het moment van Salon blanc aan om dat korte moment, die ene dag, te verlengen door er een tijdsblok aan vast te klinken. Een tijdsblok zoals een schilderij dat ook meedraagt in de vorm van de kunstgeschiedenis waar het deel van uitmaakt.